down

產 品 型 號 快 速 連 結


NIKON 金相顯微鏡 OPT 150

<點選可看大圖顯示>

鏡筒
三目絞縺式,瞳間距55-75
分光系統
分光拉杆式 : 100% / 0 , 0 / 100%
目鏡
CFWN 10X /20mm
物鏡
CF PLAN BD ∞ 10X / 0.30
CF PLAN BD ∞ 20X / 0.46
CF PLAN BD ∞ 50X / 0.80
CF PLAN BD ∞ 100X / 0.90
CF PLAN APO BD ∞ 150X / 0.90
平台
NIKON 6 X 6 平台 ,行程150 x 150mm
調焦裝置
粗細調焦同軸式
功能
電動鼻輸,電動視場
照明系統
12V50W落射光源 , 附明暗場裝置
機身